Organisatie

Uitleg overlegstructuur


Stichting de Koepel
De officiële gesprekspartner van alle ondernemersverenigingen binnen de gemeente Emmen is De Koepel. Zij is de spreekbuis van en naar de politiek. Hier worden de beleidsmatige lijnen besproken en uitgezet. Onderwerpen als infrastructuur, parkeren en bereikbaarheid zijn enkele voorbeelden. De bestuursleden van De Koepel zijn:

-        Jos Schomaker (voorzitter) (Ondernemersver. Emmen Vlinderstad)

-        Ad Homberg (Nijbracht)

-        Bert Davids (Winkeliersvereniging Nieuw Amsterdam - Veenoord)

-        Bert Hoekstra (Rabobank als onafhankelijk lid)

-        Dick Foorthuis (Handelsvereniging Klazienaveen)

-        Frank de jong (Meubelboulevard)

-        Mike Snijder (MKB als ondersteunend lid)

-        Auk Nijhof (secretaresse) @mail

Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad (OEV)
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden (winkeliers, horecaondernemers, dienstverlenende bedrijven en andere ondernemers), werkzaam in het centrum van Emmen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
• belangen van haar leden vanuit en als een eenheid te behartigen.
• het houden van vergaderingen, besprekingen en het doen houden van lezingen, voordracht ten en het  organiseren van bijeenkomsten.
• het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden onderling.
• het vergroten van bestuurlijke slagkracht.
• het werken aan imagoverbetering van het centrum.
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De bestuursleden van Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad zijn:

-        Henk Klaver (voorzitter)

-        Mark Lozeman (penningmeester) (Toscana Emmen Zuid)

-        Jeroen Bakker (Bakker Bart de Weiert/de Vlinder)

-        Arnold Duursma (Stadshotel Boerland)

-        Ronald van Peer (Jan van Peer Speciaalzaken)

-        Roelinus Reurink (Dierenpark Emmen)

-        Jos Schomaker (Schomaker Mannenmode)

 

Ondersteuning door:

-        Janney Engelmann-Brouwers (ambtelijk secretaris)

Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum (SOFEC)

De stichting heeft ten doel:
• de promotie van het winkelgebied “Emmen Centrum”, te weten het centrum van Emmen (omvattende het gebied vanaf de Weerdingerstraat tot en met de Noordbargerstraat)
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het bundelen van financiële middelen, verkregen uit subsidies, inkomsten uit eigen activiteiten en overige wettelijke middelen.
• het (doen) organiseren van evenementen en andere activiteiten in het centrum van Emmen.
• het verbeteren van het imago van het centrum van Emmen.
• het plegen van overleg met de Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad, de gemeente Emmen en andere publieke en private organisaties.

De evenementen van SOFEC moeten vooral sfeer brengen bij een gezellig dagje winkelen of een bezoekje aan de horeca. Deze evenementen mogen dus niet op zichzelf staan. Inkomsten ontvangt SOFEC uit reclamebelasting die via gemeente geïncasseerd wordt, en als subsidie naar de stichting wordt uitgekeerd.
Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum bestaat uit:

-        Marcel Meijer (voorzitter) 

-        Tonnie Rolink (penningmeester) ( Administratiekantoor Emmen)

-        Fred Bijsterbosch (huurders winkelcentrum De Weiert)

-        Ronald Grevink (Grandcafé & Restaurant Markant)

-        Peter Paul Grimme (Restaurant De Kamer)

-        Anneke Rey (Finesse Bodywear)

-        Ria de Vries (Cartouche Damesmode)

-        Siert Vos (Multisprint)

Facebookpagina's
De Wilhelminastraat, Winkelcentrum De Weiert, Winkelcentrum De Vlinder en Het Oude Centrum
zijn gebieden binnen Vlinderstad Emmen centrum.

Contact: klik hier