Organisatie

ORGANISATIE

 

Uitleg overlegstructuur

 

Stichting De Koepel

De officiële gesprekspartner van alle ondernemersverenigingen binnen de gemeente Emmen is De Koepel. Zij is de spreekbuis van en naar de politiek. Hier worden de beleidsmatige lijnen besproken en uitgezet. Onderwerpen als infrastructuur, parkeren en bereikbaarheid zijn enkele voorbeelden. De bestuursleden van De Koepel zijn:

 

- Jos Schomaker ( voorzitter) ( Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad)

-  Ricardo Mink ( Rabobank als onafhankelijk lid)

-  Harrie Van Der Velde ( Handelsvereniging Klazienaveen )

-  Dick Foorthuis ( Onafhankelijk lid)

-  Bas Kamps ( Handelsvereniging Nieuw Amsterdam )

-  Frank de Jong ( Meubelboulevard)

-  Auk Nijhof (secretaris) auknijhof@gmail.com

 

Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad (OEV)

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden (winkeliers, horecaondernemers, dienstverlenende bedrijven en andere ondernemers), werkzaam in het centrum van Emmen.

 

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Belangen van haar leden vanuit en als een eenheid te behartigen.
 • Het houden van vergaderingen, besprekingen en het doen houden van lezingen, voordrachten en het organiseren van bijeenkomsten.
 • Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen leden onderling.
 • Het vergroten van bestuurlijke daadkracht.
 • Het versterken van de promotie van het centrum, onder meer door nauw samen te werken met Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum (SOFEC).
 • Het versterken van evenementen in het centrum.
 • Het werken aan imagoverbetering van het centrum.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De bestuursleden van Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad zijn:

-          Henk van Bruggen (voorzitter)

-          Jos Schomaker (secretaris)

-          Tonnie Rolink (penningmeester)

-          Esther Kieft (bestuurslid)

-          Jeroen Bakker (bestuurslid)

-          Bertus ten Hoor (bestuurslid)

-          Ton Duivenvoorde (bestuurslid)

Ondersteuning door:

-          Janney Engelmann-Brouwers (ambtelijk secretaris)

 

Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum (SOFEC)

De stichting heeft ten doel:

 • De promotie van het winkelgebied “Emmen Centrum”, te weten het centrum van Emmen (omvattende het gebied vanaf de Weerdingerstraat tot en met de Noordbargerstraat, althans dat gedeelte van het centrum van Emmen waar reclamebelasting wordt betaald).
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het bundelen van financiële middelen, verkregen door subsidies, inkomsten uit eigen activiteiten en overige wettelijke middelen.
 • Het (doen) organiseren van evenementen en andere activiteiten in het centrum van Emmen.
 • Het verbeteren van het imago van het centrum van Emmen.
 • Het plegen van overleg met de Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad, de gemeente Emmen en andere publieke en private organisaties.
 • Het zorgdragen voor een (indirecte) democratische besluitvorming in het bestuur van de stichting door het faciliteren en financieren van deze democratische besluitvorming.
 • In beginsel minimaal zeventig procent (70%) van de door de stichting ontvangen reclamebelasting aan te wenden ten behoeve van directe promotieactiviteiten van het winkelgebied “Emmen Centrum”, overeenkomstig het jaarlijks door het bestuur op te maken activiteitenplan, waarbij onder meer dient te worden gedacht aan:
 • kerstverlichting
 • Sinterklaas
 • evenementen ten behoeve van de koopzondagen
 • andere evenementen die zorgdragen of kunnen zorgdragen voor meer activiteit in het winkelgebied
 • Maximaal dertig procent (30%) van de door de stichting ontvangen reclamebelasting kan worden aangewend ten behoeve van personele lasten.

 

De bestuursleden van Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum zijn:

-          Eric van der veen (voorzitter) (Rue de la Gare)

-          Ria de Vries (secretaris) (Modezaak Dames de Vries)

-          Tonnie Rolink (penningmeester) (Administratiekantoor Emmen)

-          Peter Paul Grimme (Restaurant De Kamer)

-          Anneke Rey-Woelders (Finesse Bodywear)

Ondersteuning door:

Laurens Meijer (centrummanager)

Janney Engelmann-Brouwers (ambtelijk secretaris)

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de bestuursleden van Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad en de voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum. Deze laatste heeft geen stemrecht binnen de Raad van Toezicht.