Bakkerij Ten Napel

Informatie

Bakkerij Ten Napel Emmen

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 400 bedrijven die zich hofleverancier mogen noemen. Onder de hofleveranciers kunt u allerlei bedrijven tegenkomen, zoals bakkers, juweliers, kwekers, bloemisten, schoenmakers, kaarsenmakers en woninginrichters.

Het gaat hierbij om een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predikaat waardoor men het Koninklijk wapen mag voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.' U hebt het koninklijk schild van een hofleverancier ongetwijfeld wel eens gezien. Op een foto, op een website of op een verpakking van een bepaald product, op handelspapieren of aan de gevel van een onderneming. Hofleveranciers zijn vaak kleine of middelgrote familiebedrijven die regionaal goed bekend staan.

Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier
Het predikaat 'Hofleverancier' staat ondermeer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. Het symboliseert als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorstin tegenover de begunstigde.

Het predikaat geeft onder meer aan dat een bedrijf solide is. Daarnaast dat het gaat om een onderneming die al lange tijd bestaat en veelal van generatie op generatie is over gegaan. Hofleverancier wordt een onderneming niet zomaar, hieraan zijn strenge eisen verbonden.

Voorwaarden

Zoals u aan de hiernavolgende voorwaarden kunt zien, is het beslist niet eenvoudig om het predikaat Hofleverancier te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet een bedrijf onder meer aan de volgende eisen voldoen:

- de onderneming moet ten minste honderd jaar bestaan, 125, 150 etc., bij voorkeur onder dezelfde naam.
- de ontstaansgeschiedenis moet duidelijk zijn en aantoonbaar.
- de onderneming moet van plaatselijk of regionaal belang zijn te midden van uw branche genoten.
- de onderneming moet naast 'vooraanstaand' van onberispelijk gedrag zijn

Koningin Beatrix
Alleen koningin Beatrix kan het predikaat 'Hofleverancier' verstrekken. Andere leden van het koninklijk huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging van "bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" te voeren.

Uitreiking predikaat door burgemeester Cees Bijl
Zoals u ziet krijgt men het predikaat "Hofleverancier" niet zomaar. Bakkerij ten Napel is dan ook zeer trots dat het deze naam mag voeren!

 
Terug naar het overzicht